Muslim totke

Muslim Totke For Love Back Muslim totke

Muslim Totke For Love Back

मुस्लिम टोटके मुस्लिम टोटके  मुस्लिम टोटके , “ आगशनी माल खानदानी। इनी अमा, हवा यूसुफ जुलैखानी। ‘फलानी’ मुझ पै हो दवानी। बरहक अदुल कादर जीलानी।…

Call Now

WhatsApp